REZULTATI ČLANOVA UKK „BOSNA“ SARAJEVO
OSVAJAČA KARATE SENIORSKIH SVJETSKIH I EVROPSKIH MEDALJA
OD 1967. DO 2015. GODINE

RB Prezime i ime (godina članstva) Svjetska seniorska prvenstva Svjetska univerzitektska prvenstva Svjetske igre Evropska seniorska prvenstva Evropska univerzitetska prvenstva Evropska klupska prvenstva Evropska seniorska regionalna prvenstva Stručni štab UKK Bosna Sarajevo Stručni štab Reprezentacije BiH
1. Ćupina Admir
1993 – danas
1 srebrena 1 srebrena / 3 srebrene
4 bronzane
1 zlatna
1 srebrena
1 bronzana 1 srebrena Suad ĆupinaAdmir Ćupina

Adnan Hadžić

Sead Ćupina

Suad Ćupina
2. Hadžić Adnan
1997 – danas
1 srebrena / 1 bronzana 4 srebrene
3 bronzane
/ 1 bronzana / Suad ĆupinaAdmir Ćupina

Adnan Hadžić

Sead Ćupina

Suad Ćupina
3. Ćupina Sead
1993 – danas
/ 1 srebrena / 1 srebrena 1 zlatna / / Suad ĆupinaAdmir Ćupina

Adnan Hadžić

Sead Ćupina

Suad Ćupina
4. Adilović Adnan
2001 – danas
1 bronzana / / 2 bronzane / / / Suad ĆupinaAdmir Ćupina

Adnan Hadžić

Sead Ćupina

Suad Ćupina
5. Nenadić Marijana
1973 – 1982
1 bronzana / / 2 zlatne
2 bronzane
/ / / Salih Ćurić Salih Ćurić
6. Lušija Tarik
2004 – danas
1 bronzana / / / / / / Suad ĆupinaAdmir Ćupina

Adnan Hadžić

Sead Ćupina

Suad Ćupina
7. Ćurić Almasa
1968 – 1982
1 srebrena / / 1 zlatna
1 srebrena
2 bronzane
/ / / Salih Ćurić Salih Ćurić
8. Umićević Tanja
2003 – 31.12.2014
/ 2 bronzana / / / / / Suad ĆupinaAdmir Ćupina

Adnan Hadžić

Sead Ćupina

Suad Ćupina
9. Kupusović Alem
1999 – 31.12.2014
1 srebrena
1 bronzana
1 zlatna / 1 srebrena3 bronzane 1 zlatna / 1 zlatna
1 srebrena
Suad ĆupinaAdmir Ćupina

Adnan Hadžić

Sead Ćupina

Suad Ćupina
10. Alikadić Kenan
2002 – 31.12.2006
1 srebrena 1 srebrena / 2 srebrene
2 bronzane
1 zlatna
1 bronzana
/ / Suad ĆupinaAdmir Ćupina

Adnan Hadžić

Sead Ćupina

Suad Ćupina
11. Topalović Armin
1998 – 31.12.2005
/ 1 srebrena / 2 bronzane 1 zlatna
1 bronzana
/ / Suad ĆupinaAdmir ĆupinaAdnan Hadžić

Sead Ćupina

Suad Ćupina
12. Zukan Admir
1997 – 31.12.2014
1 srebrena
2 bronzane
/ / 1 srebrena
3 bronzane
1 zlatna / 1 zlatna
1 srebrena
Suad ĆupinaAdmir Ćupina

Adnan Hadžić

Sead Ćupina

Suad Ćupina
13. Kalušić Arnel
1999 – 15.05.2006
1 srebrena 1 zlatna1 srebrena / 3 srebrene
4 bronzane
1 zlatna2 bronzana 1 bronzana / Suad ĆupinaAdmir Ćupina

Adnan Hadžić

Sead Ćupina

Suad Ćupina
14. Muhović Denis
1995 – 31.12.2005
/ / / 1 zlatna
2 srebrene
3 bronzane
/ 1 bronzana / Suad ĆupinaAdmir Ćupina

Adnan Hadžić

Sead Ćupina

Suad Ćupina
15. Bajrić Kemal
1995 – danas
/ / / 1 srebrena
2 bronzane
/ / / Suad ĆupinaAdmir Ćupina

Adnan Hadžić

Sead Ćupina

Suad Ćupina
16. Drakovac Mufid
1995 – 31.12.2003
/ / / 1 srebrena
1 bronzana
/ 1 bronzana / Suad ĆupinaAdmir Ćupina

Adnan Hadžić

Sead Ćupina

Suad Ćupina
17. Cakić Mensur
2005 – 15.05.2006
/ / / 1 zlatna / / / Suad ĆupinaAdmir Ćupina

Adnan Hadžić

Sead Ćupina

Suad Ćupina
18. Slato Hamid
2004 – 31.12.2009
/ / / 1 srebrena / / 1 srebrena Suad ĆupinaAdmir Ćupina

Adnan Hadžić

Sead Ćupina

Suad Ćupina
19. Halilagić Una
2004 – 15.05.2013
/ / / 1 bronzana / / / Suad ĆupinaAdmir Ćupina

Adnan Hadžić

Sead Ćupina

Suad Ćupina
20. Lamadžema Edin
2003 – danas
/ / / / 1 zlatna1 srebrena

1 bronzana

/ / Suad ĆupinaAdmir Ćupina

Adnan Hadžić

Sead Ćupina

Suad ĆupinaAdmir Ćupina

Sead Ćupina

21. Adilović Amina

2012 – danas

1 zlatna1 srebrena1 bronzana Suad ĆupinaAdmir Ćupina

Adnan Hadžić

Sead Ćupina

Suad ĆupinaAdmir Ćupina

Sead Ćupina

22. Bektaš Edin

2014 – danas

1 zlatna1 srebrene

1 bronzana

Suad ĆupinaAdmir Ćupina

Adnan Hadžić

Sead Ćupina

Suad ĆupinaAdmir Ćupina

Sead Ćupina

23. Bektaš Mirnesa

2015 – danas

1 zlatna2 srebrene Suad ĆupinaAdmir Ćupina

Adnan Hadžić

Sead Ćupina

Suad ĆupinaAdmir Ćupina

Sead Ćupina

24. Bektaš Zenira

2015 – danas

1 zlatna2 srebrene Suad ĆupinaAdmir Ćupina

Adnan Hadžić

Sead Ćupina

Suad ĆupinaAdmir Ćupina

Sead Ćupina

25. Varupa Nedim

2014 – danas

2 srebrene1 bronzana Suad ĆupinaAdmir Ćupina

Adnan Hadžić

Sead Ćupina

Suad ĆupinaAdmir Ćupina

Sead Ćupina

26. Jusić Nedžad
2002 – danas
/ / / / 1 zlatna / / Suad ĆupinaAdmir Ćupina

Adnan Hadžić

Sead Ćupina

Suad ĆupinaAdmir Ćupina

Sead Ćupina

27. Goran Sanel
2003 – danas
/ / / / 1 zlatna / / Suad ĆupinaAdmir Ćupina

Adnan Hadžić

Sead Ćupina

Suad ĆupinaAdmir Ćupina

Sead Ćupina

28. Kurtović Adi
2006 – danas
/ / / / 1 zlatna / / Suad ĆupinaAdmir Ćupina

Adnan Hadžić

Sead Ćupina

Suad ĆupinaAdmir Ćupina

Sead Ćupina

29. Brica Ahmed

2014 – danas

2 bronzane Suad ĆupinaAdmir Ćupina

Adnan Hadžić

Sead Ćupina

Suad ĆupinaAdmir Ćupina

Sead Ćupina

30. Šišić Munir

2014 – danas

1 bronzana Suad ĆupinaAdmir Ćupina

Adnan Hadžić

Sead Ćupina

Suad ĆupinaAdmir Ćupina

Sead Ćupina

31. Macanović Haris

2014 – danas

1 bronzana Suad ĆupinaAdmir Ćupina

Adnan Hadžić

Sead Ćupina

Suad ĆupinaAdmir Ćupina

Sead Ćupina

32. Ćurić Salih Salko
1967 – 1982
/ / / 1 srebrena
2 bronzane
/ / / Salih Ćurić Salih Ćurić
33. Ćupina Suad
1969 – 1980
1993 – danas
/ / / 1 zlatna / / / Salih Ćurić Salih Ćurić
34. Čuturić Zdravko
1969 – 1982
/ / / 1 zlatna
1 bronzana
/ / / Salih Ćurić Salih Ćurić
35. Vikić Dragan
1969 – 1982
/ / / 1 zlatna
1 srebrena
/ / / Salih Ćurić Salih Ćurić
36. Jankov Zoran
1988 – 1990
/ / / 1 bronzana / / / Rajko Radulović Rajko Radulović
37. Šimić Olivera
1984 – 1992
/ / / 1 bronzana / / / Rajko Radulović Rajko Radulović
38. Šabanović Danijel
2000 – 2001
/ / / / / 1 bronzana / Suad ĆupinaAdmir Ćupina

Adnan Hadžić

Sead Ćupina

Suad Ćupina
39. Farmadin Claudie
2000 – 2001
/ / / / / 1 bronzana / Suad ĆupinaAdmir ĆupinaAdnan Hadžić

Sead Ćupina

Suad Ćupina
Ukupno medalja -zlatne7 srebrenih

6 bronzanih

2 zlatne5 srebrenih

2 bronzane

-zlatnih-srebrenih

1 bronzana

8 zlatnih22 srebrene

34 bronzane

15 zlatnih9 srebrenih

9 bronzanih

-zlatnih-srebrenih

7 bronzanih

2 zlatne4 srebrene

-bronzanih

Ukupno 23 medalje osvojili su članovi UKK Bosna Sarajevo na Svjetskim seniorskim prvenstvima po WKF pravilima, u vremenu od 1967. do 2015. Ukupno 110 medalje osvojili su članovi UKK Bosna Sarajevo na Evropskim seniorskim prvenstvima po WKF pravilima, u vremenu od 1967. do 2015.
Profesionalni treneri UKK „Bosna“ Sarajevo

 • – Salih Ćurić 1967-1982.
 • – Rajko Radulović 1982-1992.
 • – Admir Ćupina 1999-2005.
 • – Sead Ćupina 2006-2010.
Amaterski treneri UKK „Bosna“ Sarajevo

 • – Suad Ćupina 1972-1980. i 1993-danas
 • – Adnan Hadžić 1999-danas
 • – Admir Ćupina 2005-danas
 • – Sead Ćupina 2002-2005. i 2010-danas
Predsjednici UKK „Bosna“ SarajevoOd 1967. do 1992. godine

 • Zdravko Bartal, Gojko Vukadinović, Suad Behmen, Marjan Maričić, Lazo Vukomanić, Božidar Anzulović, Ibrahim Uštović, Luka Popović i Slađan Ajvaz.

Od 1992. do 1996. godine

 • Ibrahim Uštović

Od 1996. do danas

 • Šaćir Boškailo