UKK Bosna djeluje u porodici Univerzitetskog sportskog društva “Bosna” kao klub koji je pionir karatea u Bosni i Hercegovini od 1967. godine i osnivač Karate saveza BiH od 1972. godine. U radu kluba poseban doprinos, pored aktivnih karatista, dali su i predsjednici kluba od 1967. do 1992. Zdravko Bartal, Gojko Vukadinović, Suad Behmen, Marjan Maričić, Lazo Vukomanić, Božidar Anzulović, Ibrahim Uštović, Luka Popović i Slađan Ajvaz, a od 1992. do danas Ibrahim Uštović i Šačir Boškalio.

Svi rukovodioci UKK Bosna imaju visoki stepen u karateu i izabrani su iz redova članova kluba. Bosna nije samo klub, škola već institut u kome rade ekipe stručnjaka, ne samo za karate već i iz oblasti medicine, fiziologije, biomehanike, psihologije i dr. sa ciljem unapređenja karatea.

Univerzitetski karate klub Bosna Sarajevo, Hamze Hume br. 2, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina je učlanjen u Karate savez Federacije Bosne i Hercegovine i Karate savez Bosne i Hercegovine koji su kao nacionalni savezi priznati od Ministarstva pravde BiH i Ministarstva civilnih sektor za sport pri VMBiH.

UKK Bosna Sarajevo je naslijedila od 1967 tradiciju karatea na prostoru Socijalističke federativne republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine odnosno od 1972. kada je osnovan KSBiH

Integrišući pozitivno iskustvo i uspješnu tradiciju prethodnih generacija, UKK Bosna je jedan od najmasovnijih i najuspešnijih klubova u BiH i Balkanu u čijem sastavu se nalazi preko 20 klubova sa više od 50 000 sportista, stručnih radnika, stručnog i administrativnog osoblja i prijatelja kluba.

Nastava u UNIVERZITETSKOM KARATE KLUBU BOSNA?

U izvještajima sa raznih šampionata može se pročitati samo da se u finale borbe plasiraju borci koji pohađaju “specijalnu” nastavu Bosne. O čemu je riječ?

Bosna je centar BiH karatea ili “super treninga”, koja prihvata i članove manjih klubova, škola ili univerziteta da bi upotpunili svoje treninge. Bosna ima i svoj “super-klub”, koji okuplja najbolje članove srednjih škola i koleđa,  sa najviše 15 karatista oba spola. To su većinom kapiteni najboljih srednjoškolskih ekipa i po dva do tri najbolja borca srednjih škola i koleđa. Oni dolaze u Bosnu za vrijeme prve godine studija i ostaju do kraja svog školovanja.

Prednost “super-kluba” su brojne: specijalna sala za treninge, besplatan boravak u studenstkom domu na bazi punog pansiona, besplatna i sveobuhvatna nastava iz karatea, optimalan broj profesora (na 15 učenika najmanje tri profesora), besplatan nastup na svim takmičenjima itd. Ti mladi borci predstavljaju Bosnu na svim zvaničnim takmičenjima, učestvuju na mnogim ekzibicijama, poziraju za fotografije i slično. Na kraju školske godine oni koji su završili studije napuštaju Bosnu, odlaze i nastavljaju da se bave karateom u svojim mjestima ili otvaraju nove klubove, a njih zamjenjuju novi članovi.

U BiH nema nijednog trenera i vrhunskog stručnjaka koji nije prošao školu Ćurić Salke 1967. do 1982 (osvojio na svjetski i evropskim prvenstvima 2 svjetske i 20 evropskih medalja sa članovima UKK Bosna), Radulović Rajka od 1982. do 1992 (osvojio na svjetski i evropskim prvenstvima 1 svjetsku i 3 evropske medalje sa članovima UKK Bosna) i zatim od 1993. do danas, doc.dr. Ćupina Suada koji je osvojio na svjetski i evropskim prvenstvima 15 svjetskih i 40 evropskih medalja sa članovima UKK Bosna, uz pomoć trenera Ćupina Admira (1999 do danas), Hadžić Adnana (1999 do danas) i Ćupina Seada (2005 do dana).

Cilj naše škole karate i samoodbrane je da se što većem broju djece uzrasta od 4 do 12 godina, omogući i pospješi potpun razvoj indivitualnih i psihofizičkih sposobnosti i osobina kroz primjenu elementarnih igara, muzičko-ritmičkih igara, poligone, staze sa preprekama i vježbama oblikovanja. Škola se temelji na igri i primjeni što različitijeg sadržaja, u skladu sa uzrastom i mogućnostima svakog djeteta ponaosob.

U Bosni djeluje i selekcija za strance koji dolaze na usavršavanje. Novi borac u Bosnu može biti primljen tek poslije povoljnog mišljenja eksperata. Sistem rada sa njima je isti kao i sa bh. karatistima, a učestvuju i na sivm takmičenjima jer su ona obavezna za sve članove UKK Bosna.

Mnonografije:

Sastav UKK BOSNA SARAJEVO

Predsjednik
Šačir Boškai, dipl.ing.

 Potpredsjednik
Suad Ćupina doc.dr.
Džemal Bašić dipl.ecc.

Organizacija sporta u svjetskim okvirima i pozicija karatea (po standardima IOC)

Međunarodni Olimpijski komitet (IOC) predstavlja najveću i najorganizovaniju svjetsku sportsku organizaciju. Oformljena na principu Olimpizma uspela je da opstane do danas, sa ciljem da spoji tradicionalno i novo. IOC aktivno radi na modernizaciji Olimpijskog pokreta i reviziji olimpijskog programa. Ovo je izuzetna prilika da karate konačno postane član olimpijske porodice.

U IOC-u karate sport predstavlja isključivo Svjetska karate federacija (WKF), koja se nalazi u kompletnoj organizacionoj šemi koja je dole predstavljena.

Organizaciona šema

sema

GAISF – Generalna asocijacija sportskih federacija okuplja 69 federacija i asocijacija u određenim sportskim granama koje regularno organizuju takmičenja na svjetskom nivou.
ASOIF – Asocijacija ljetnih Olimpijskih federacija okuplja internacionalne federacije koje se nalaze u programu ljetnih Olimpijskih igara.
AIWF – Asocijacija zimskih Olimpijskih sportskih federacija okuplja internacionalne federacije koje koje se nalaze u programu zimskih Olimpijskih igara.
ARISF – Asocijacija priznatih Internacionalnih sportskih federacija čini internacionalne federacije koje su pridružene članice IOC i koje čekaju na prijem u porodicu Olimpijskih sportova.
WKF – Svjetska karate federacija koja okuplja 175 nacionalnih federacija
EKF – Evropska karate federacija
MKF – Mediteranska karate federacija
BKF – Balkanska karate federacija
KSBiH – Karate savez Bosne i Hercegovine

Oficijelni sistem takmičenja u karateu

WKF je poštujući norme IOC-a u saradnji sa FISU i IWGA definisao sistem takmičenja u karate sportu.

Organizaciona šema

sematakmicenja

 1. broj označava godišnji vremenski interval održavanja takmičenja
 2. slovo označava takmičarsku selekciju (S-seniori, J-juniori, K-kadeti, N-nade, P-pioniri)
 3. FISU – Svjetska studentska sportska asocijacija
 4. IWGA – Internacionalna asocijacija svjetskih igara

UKK “Bosna” Sarajevo je dio Udruženja vrhunskog karate sporta Kantona Sarajevo, Univerzitetskog sportskog karate saveza Kantona Sarajevo, Univerzitetskog sportskog karate saveza Federacije BiH, i Karate saveza regije Sarajevo.

Članice UKK “Bosna” Sarajevo

 • UKK “Bosna” Sarajevo
 • UKKBS “Bosna Student” – Sarajevo
 • UKKBS “Bosna SD Bjelave” – Sarajevo
 • KK “Bosna Ili” – Sarajevo
 • UKKBS “Bosna-VOG” – Sarajevo
 • UKKBS “Bosna UNSA” – Sarajevo
 • UKKBS “Bosna Centar” – Sarajevo
 • UKKBS “Bosna – SG” – Sarajevo
 • UKKBS “Bosna SD Nedžarići” – Sarajevo
 • UKKBS “Bosna NG” – Sarajevo
 • UKKBS “Bosna NS” – Sarajevo
 • UKKBS “Bosna-Campus” – Sarajevo

Članice UKK “Bosna” Sarajevo su i članice sportskih sveza:

 1. Karate Savez Kantona Sarajevo (KSKS)
 2. Karate Savez Federacije BiH (KSFBIH)
 3. Karate Savez BiH (KSBIH)
 4. Karate Federacije Balkana (KFB)
 5. Karate Federacija Mediterana (KFM)
 6. Evropske Karate Federacije (EKF)
 7. Svjetske Karate Federacije (WKF)
 8. Sportksog Saveza Kantona Sarajevo (SSKS)
 9. Sportskog Saveza BiH (SSBIH)
 10. Olimpijskog Komiteta BiH (OKBIH)
 11. Univerzitetksog sportskog Karate Saveza Grada Sarajevo (USKSGS)
 12. Univerzitetksog sportskog Karate Saveza Kantona Sarajevo (USKSKS)
 13. Univerzitetskog sportskog Karate Saveza Federacije BiH (USKSFBIH)
 14. Vrhunskog Sportskog Karate Saveza Grada Sarajeva (VSKSGS)
 15. Vrhunskog Karate Saveza Regije Sarajevo (VKSKSRS)