Presjednik: Šaćir Boškailo, dipl.ing

Potpredsjednici: Suad Ćupina doc.dr. i Džemal Bašić dipl.ecc.

Direktor: Sead Ćupina, prof.sporta, dipl.pravnik i mr.prava

Šef stručnog štaba: Admir Ćupina, prof.sporta  i dipl.pravnik

Predsjednik organizacionog komiteta i koordinator omladinskog pogona: Adnan Hadžić, dipl.ecc i mr.ecc.

Ljekarska komisija: dr. Aziz Kurtović